Biuro koncertowe HEROLD

Biuro Koncertowe HEROLD
       Biuro koncertowe prowadzimy od siedmiu lat. Naszym celem jest popularyzacja kultury wysokiej, zwłaszcza w środowiskach małych miast i gmin. Stąd nasz, jak dotąd najbardziej spektakularny, projekt pod nazwą „Chopin przyjechał”. W 2010 roku, dwieście lat od urodzenia Fryderyka Chopina zorganizowaliśmy, bez pomocy instytucji państwowych, największą akcje popularyzującą muzykę Chopina w Polsce. Daliśmy ponad 150 koncertów.
Józef (po lewej) i Maciej Heroldowie

Józef Herold (z lewej) i Maciej Herold

       W tym projekcie grali najlepsi polscy młodzi pianiści. Ale nie tylko młodzi. Recitale chopinowskie wykonali także Janusz Olejniczak i prof. Andrzej Jasiński. Poza Polską koncertowaliśmy na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Niemczech, Słowacji i Finlandii. Przewodniczącym Rady Programowej „Chopin przyjechał” był Wojciech Kilar, który o pomyśle grania Chopina na rynkach małych miast powiedział – „Jest tak prosty, że aż genialny”.
       Rok Chopinowski zakończyliśmy wydaniem płyty z muzyka fortepianową Fryderyka. Ważnym wydarzeniem był koncert chopinowskim na molo jeziora w Długiem, 100 metrów od domu, w którym urodziła sie matka Chopina – Tekla Krzyżanowska. Recital uświetniał 230 rocznicę jej urodzin. Te koncerty będziemy powtarzać każdego roku we wrześniu.
       W uznaniu zasług na polu kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Józefowi Heroldowi medal „Zasłużony dla kultury polskiej”.
       W ramach programu poetycko – muzycznego pn. „Miłosz – Koncert Polski” z okazji Roku Miłosza zorganizowaliśmy kilkanaście koncertów z udziałem największych polskich aktorów: Jana Nowickiego, Daniela Olbrychskiego, Olgierda Łukaszewicza i Jerzego Zelnika. W programem znalazły się poezje polskiego noblisty.
       Krótko po śmierci papieża Polaka odwiedziliśmy polskie gminy z programem „Jan Paweł II – pamiętamy”. Recytowanej twórczości poetyckiej Karola Wojtyły towarzyszyła muzyka wiolonczelowa.
       W 2010 roku nawiązaliśmy współpracę z Lang Team oraz Plus GSM. Owocem tej współpracy stał się projekt „Chopin Plus”. Po kolejnych etapach 67. Tour de Pologne, w miastach-metach wyścigu, odbywały się recitale chopinowskie dla kibiców Chopina i kolarstwa.
       W kolejnych dwóch edycjach wyścigu współpracowaliśmy z Bankiem BGŻ. Przez cały tydzień Tour de Pologne towarzyszyliśmy kolarzom wielkim dwupiętrowym autobusem cabrio, na którego piętrze grała dixielandowa orkiestra.
       W 2014 roku w naszych propozycjach koncertowych skupiamy się na obchodzeniu ważnych dla Polski wydarzeń i dat: Kanonizacji Jana Pawła II, 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów oraz 10. lat obecności Polski w Unii Europejskiej.
Zapraszamy do współpracy.